Radio

RDC : Jules Alingete na Guy Bandu me sepela na kisalu ya IGF na kizunga ya Kongo Central

Nfiongonini ya ntete ya mbongo mpe mfumu ya kisalu Tata Jules Alingete na tata Guy Bandu ntuadisi ya kizunga ya Kongo Central ba vuandaka na masolo nakilumbu ya zole ya sabala (8 août) na mbanza kimfumu Kinshasa samu na ku mfimpa kisalu ya mbongo ya luyalu na nzila ya IGF na Kongo Central.

Na manima ya mvula ya mvimba ya kisalu, ba mfiongonini ya IGF ba manisaka kisalu na bawu yaku mfimpa na kizunga ya Kongo central.

Ba ntuadisi zole salaka mfimpulu ya kintuadi nayina vuandaka nzietolo yakisalu na bawu na manima yaku tala bisalu mingi ya luyalu na kizunga ya Kongo Central.

Na Nsuka ya kisalu na Bawu mfumu ya kizunga ya Kongo central bakaka ba ntumunu ya yimpa samu naku ntuadisa kizunga ya tatamana na ndiantulu ya mbote.

Jules Alingete bakaka ndungunu ya mbote naku monisa kiese na yandi na kutalaka mfunu ya kisalu ya mutindu yayi.

« Yamesala mvula ya mvimba banda ntuadusulu ya kisalu yayi bandaka na kizunga ya Kongo Central, mpe ntomosono ya kisalu me monana ya me kuma ntangu kisalu yayi vutuka na mbanza kimfumu ya Kinshasa », mutindu yayi Jules alingete tubaka.

Mfumu ya kizunga Guy Bandu Ndungidi monaka kisalu ya IGF me buta ba mbutu ya mbote. Yandi yawulaka ntomosono ya kisalu ya mfiuma samu na ku bongisa kinkesa ya ntambusulu ya Mbongo na kizunga ya Kongo central.

Yandi tubaka ke ntomosono yayi lenda sala manisave.

« Kizunga ya Kongo Central kena kiese yaku baka ntanunu ya ba mfiungunini, na kutalaka munu lenda tuba kuvuanda na ba fuingunini kintuadi salaka na bisalu ya beto ya mayala mpe ba nfinangani ya beto babikanina na ndiatulu ya mbote yaku ntuadisa », mutindu tata Guy bandu ndungidi buelaka tuba.

Beto kena kuzabisa ti tata Guy Bandu mfumu ya kizunga na beto ya Kongo central pesaka mabanza yaku sala diaka nkutakani ya kisalu na yina metala ndiatulu ya mbote ya ntuadusulu ya kisalu samuna ku vengumuna nrambusulu ya yimbi ya Mbongo ya luyalu.

Fabrice Manzambi

Articles similaires

Politique de confidentialité Politique relative aux Cookies