Radio

Kizunga : Batu kena kulomba ba katusa mfiuma samu na kubaka mukanda kepesa luve na nkanda ya yimpa

Bantu mingi ya mbanza Congo zimbisaka na mutindu ya bawu ba nkanda ya ku sadila nsodolo na manima yaku sonama pe kubaka yawu.

CENI me pesa diaka luve mbala ya zole na bantu yina zimbisaka ba nkanda na bawu ba kuenda baka diaka ba nkanda ya yimpa (duplicata) na nzila ya mfumu ya mayala ya nkangu yina ke sala kimbangi ya nzimbani ya nkanda ke pesa luve na ba nsodolo.

Mosi ya kimvuka ya « Réseau 2 Congo », tata Guy Matuasila kena lombila samu na nkanu kena ku kandika mfutulu ya mbongo samuna kubaka nkanda ya luve ya nzimbani ya nkunda (PV perte de pièce) samuna ba nsodolo na yinzo ya bisalu ya mfumu ya mayala.

« Beto société civile, tokele kintuadi na nkangu na ntangu yina bakele na mpasi. Beto kuwaka ti yakele na ngolo nionso bana kulomba mfiuma samuna kubaka nkanda ya luve. Ntalu kele ntete yaku vuanda vé, bakena ku lomba naku talaka mutindu ya muntu. Baya nkaka kena futa 10.000FC pe baya nkaka diaka 5.000fc, beto zona mambu ya mutindu yayi vuanda na nzila mosi », mutindu Maitre Guy Matuasilua kuizaka tubaka.

Tona ku zabisa ti, bayina nionso ke vuandaka na buala Congo zimbisaka nkanda na yandi baluta na kubaka ba nkanda ya luve ya nzimbani (PV) na mfumu ya luyalu samu ya tadisa ku zimbana ya nkanda ngo. Yina ngeke monisa na yinzo ya bisala ya CENI samuna mbakulu ya nkaka ya nkanda ya nsodolo ya yimpa.

Ya mesonama na Fabrice Manzambi

Articles similaires

Politique de confidentialité Politique relative aux Cookies